Νέες Υπηρεσίες για Άτομα με Άνοια

Μέρος των ηλικιωμένων ωφελούμενων μας παρουσιάζει νοητικές προκλήσεις. Οι περισσότεροι εξ αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μνήμη, ενώ συχνές είναι οι δυσκολίες στον προσανατολισμό, στο λόγο και στη συγκέντρωση. Εκτός από τη νοσηλευτική και οικιακή φροντίδα, επιθυμούμε να προσφέρουμε περισσότερα σε αυτά τα άτομα με στόχο τη περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Προς την επίτευξη αυτού του στόχου, προχωράμε σε έναρξη συνεργασίας με Νευροψυχολόγο ειδικευμένο στο πεδίο της άνοιας.  

Με την προσθήκη αυτής της επιστημονικής ειδικότητας στην ομάδα μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε νέες, πολύτιμες υπηρεσίες. Ο Νευροψυχολόγος μας μπορεί να πραγματοποιήσει εξέταση για ανοϊκό σύνδρομο στα άτομα που παρουσιάζουν νοητικές δυσκολίες. Ακόμα, είναι σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια το είδος και τη δριμύτητα τυχόν νοητικών δυσκολιών, το στάδιο της άνοιας, και να αξιολογήσει την ικανότητα του ηλικιωμένου να διαβιώνει μόνος του με ασφάλεια.

Στα άτομα που διαπιστώνεται πως αντιμετωπίζουν νοητικές προκλήσεις, μπορούμε πλέον να προσφέρουμε νοητική ενδυνάμωση. Πρόκειται για μια θεραπευτική παρέμβαση που αποσκοπεί στη σταθεροποίηση ή άυξηση του νοητικού δυναμικού του ατόμου και την αποκατάσταση των νοητικών ελλειμμάτων. Είναι μια τακτική παρέμβαση με συνεδρίες εβδομαδιαίας συχνότητας που εξατομικεύεται στο κάθε περιστατικό σύμφωνα με τις δυνατότητες του και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Η παρέμβαση αυτή, η οποία προσφέρεται σε όλα τα μεγάλα κέντρα αποκατάστασης για άτομα με άνοια, είναι γνωστό πως επιφέρει σημαντικά οφέλη. 

Για λόγους πρόληψης, ο Νευροψυχολόγος μας θα επισκέπτεται περιοδικά τους ηλικιωμένους ωφελούμενους μας που δεν παρουσιάζουν νοητικές δυσκολίες για να παρακολουθεί τη νοητική και συναισθηματική τους υγεία.

Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη νέα συνεργασία μας και νιώθουμε χαρούμενοι που μπορούμε πλέον να βοηθήσουμε με περισσότερους τρόπους τους ωφελούμενους μας. 

Περισσότερα νέα μας