Παραχώρηση Οχήματος από τον Όμιλο Σαρακάκη

Με αίσθημα ευθύνης προς το κοινωνικό σύνολο, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη στέκεται αρωγός στο ανθρωπιστικό μας έργο. Ο Όμιλος εποφάσισε να στηρίξει το έργο μας παραχωρώντας μας ένα αυτοκίνητο, Honda Civic 4D Hybrid 1.3, για διάστημα δύο μηνών.

Η παραχώρηση του οχήματος συμπίπτει με μια σημαντική αύξηση της ανάγκης για κατ’ οίκον φροντίδα. Λόγω της τρέχουσας πανδημίας και των κινδύνων που τη συνοδεύουν, όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι αποφεύγουν να βγαίνουν από την οικεία τους. Ως αποτέλεσμα, έχουμε λάβει ένα μεγάλο αριθμό αιτήσεων για παροχή κατ’ οίκον φροντίδας. Δυστυχώς, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας οχημάτων μεταφοράς, δυσκολευόμαστε σημαντικά να εξυπηρετήσουμε τους αιτούντες. Το όχημα που μας παραχωρήθηκε θα διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη για την υποστήριξη του! Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε το όχημα που μας παραχώρησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Περισσότερα νέα μας