Νοσηλευτικές Πράξεις

*Τα αναλώσιμα υλικά για τις νοσηλευτικές πράξεις συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.