Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία ενημέρωση: Οκτώβριος 2020

Παρακαλείσθε να μελετήσετε καλά το παρόν έγγραφο πριν αποστείλετε τα στοιχεία σας. Από την στιγμή που αποστέλλετε τα στοιχεία σας και γενικά χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ή τις υπηρεσίες μας, θεωρείτε αδιαμφισβήτητα δεδομένο πως έχετε ενημερωθεί και πως συμφωνείτε απόλυτα με το παρόν.

Η ΚοινΣεπ Κοινωνικής Φροντίδας ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ (εφ΄ εξής καλούμενη Εταιρία), δεσμευόμενη και συμμορφούμενη με το ισχύον νομικό πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων) σέβεται και χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών που τις αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

Στο παρόν κείμενο θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε την πολιτική προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η Εταιρία μας, όπου περιγράφεται το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, οι λόγοι επεξεργασίας αυτών, σε ποιους μεταδίδονται τα δεδομένα σας, τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον χρόνο που απαιτείται η τήρησή τους από εμάς, ανάλογα με την περίπτωση.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενδέχεται να μεταβάλλεται από καιρό εις καιρό, γι αυτό καλείστε να διαβάζετε ανά διαστήματα τους νέους όρους που ισχύουν. Στην αρχή του παρόντος εγγράφου θα υπάρχει πάντα η ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσής τους για να σας είναι πιο εύκολη η σχετική ενημέρωση.

Εφόσον, η Εταιρεία μας αποκτήσει πρόσθετες υπηρεσίες στο μέλλον, θεωρείται δεδομένο ότι και αυτές καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός αν υπάρξει αλλαγή, για την οποία θα ενημερωθείτε εδώ. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας

ΚοινΣεπ Κοινωνικής Φροντίδας ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ
Κοινωνικός Οργανισμός νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον εγκεκριμένος από το Κράτος
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας
Α.Γε.Μ.Κ.Ο. 000001503011
Διεύθυνση: Βασιλέως Παύλου 161, Σπάτα, 19004, Αττική
Τηλέφωνο: 21 1118 0300
E – mail: office@agiosefraim.com

Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε ηλεκτρονικά μαζί μας μπορεί να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως το όνομά και το επώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το είδος του αιτήματός σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε και ενδεχομένως σας ζητηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Οι ανωτέρω πληροφορίες είναι απολύτως εμπιστευτικές και στοχεύουν στην αρτιότερη επεξεργασία του αιτήματος σας και μόνο. Οι πληροφορίες αυτές δεν θα διοχετεύονται σε άλλους αποδέκτες και δεν θα χρησιμοποιούνται με άλλη πρόθεση.

Η δημοσίευση στην ιστοσελίδα φωτογραφιών ή βίντεο με άτομα που φροντίζονται από την Εταιρία μας, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης των ίδιων ή και συγκατάθεσης των συγγενών – κηδεμόνων όταν πρόκειται για άτομα βεβαρημένης σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής υγείας. Και στις δυο περιπτώσεις η διαδικασία αυτή μπορεί να συντελεστεί είτε με προφορική, είτε με γραπτή συμφωνία των εμπλεκομένων μερών.

Προσωπικά Δεδομένα

 1. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Μπορείτε μέσω της ιστοσελίδας μας να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα η ερώτημα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητήσουμε να μας χορηγήσετε το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το e-mail σας, ή και κάποιο μήνυμα που να αφορά προσωπικά ή και ιατρικά δεδομένα ώστε να καταστεί εφικτή η επικοινωνία μαζί σας και η καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Επίσης, κατά την επίσκεψή σας στα γραφεία μας, ή και κατά την επίσκεψη κάποιου εκπροσώπου μας στην οικία σας, κατά το πρώτο ραντεβού, ειδικά όταν πρόκειται για ασθενή που πάσχει από ανοϊκό σύνδρομο ή ασθενή που χρήζει τακτικής υποστήριξης για οποιοδήποτε άλλο νόσημα, τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι τα εξής:

 • Όνομα και επώνυμο ασθενούς & φροντιστή (εφόσον υπάρχει)
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας ασθενούς ή/και φροντιστή
 • Ημερομηνία γέννησης ασθενούς
 • Εκπαίδευση ασθενούς (μορφωτικό επίπεδο)
 • Υπάρχουσα διάγνωση (εφόσον υφίσταται)
 • Οικογενειακό ιστορικό άνοιας ή άλλων ασθενειών
 • Ιατρικές Εξετάσεις
 • Ιστορικό νοητικής έκπτωσης και νευροψυχιατρικών συμπτωμάτων για την άνοια και άλλων συμπτωμάτων για τις υπόλοιπες ασθένειες
 • Ιστορικό σχετιζόμενων περιστατικών (π.χ. εγκεφαλικά επεισόδια ή οτιδήποτε άλλο)
 • Τρέχουσα φαρμακευτική αγωγή

Για αυτά τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες απορρήτου από την Εταιρία μας. Σε αυτά έχουν πρόσβαση μόνο οι επαγγελματίες υγείας του φορέα μας και κανένας άλλος.

 1. Από ποιον συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Κατά κανόνα η συλλογή των δεδομένων γίνεται από εσάς τους ίδιους κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο μας αποκαλύπτει προσωπικά σας δεδομένα, θα τα χρησιμοποιήσουμε, μόνο εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στο τρίτο μέρος ή εφόσον έχουμε νόμιμο συμφέρον για να εκπληρώσουμε συμβατικές μας υποχρεώσεις. Δια του παρόντος παρέχεται ρητή εγγύηση ότι το τρίτο πρόσωπο που μας κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα έχει ήδη λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις και συναινέσεις και επί τη βάσει αυτής της ρητής εγγύησης η Εταιρία προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τρίτων.

 1. Για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τα στοιχεία σας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους κάτωθι σκοπούς:

(α) δυνατότητα επικοινωνίας και ενημέρωσής σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, εφόσον έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεση από το ηλεκτρονικό σας προφίλ (συγκατάθεση, νόμιμα συμφέροντα)

(β) δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας μετά από υποβολή σχετικού ερωτήματος στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας μας (συγκατάθεση, εκτέλεση σύμβασης, νόμιμα συμφέροντα)

(γ) δυνατότητα πλήρους ιατρικής εικόνας ώστε να είστε ασφαλείς (συναίνεση)

(δ) προστασίας της περιουσίας της Εταιρείας μας και ασφάλειας της υγείας των εργαζόμενων και των πελατών μας (νόμιμα συμφέροντα)

 1. Με ποιους δύναται να μοιραστούμε τα στοιχεία σας

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει σε καμία περίπτωση τα δεδομένα σας σε χώρες και διεθνείς οργανισμούς που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επίσης, τα δεδομένα σας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντικείμενο πώλησης σε τρίτους. Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

(α) συνεργάτες μας, όπως ενδεικτικά σε ψευδωνυμοποιημένη μορφή σε συνεργάτες μάρκετινγκ, για να μας προταθεί κάποια προωθητική ενέργεια

(β) δημόσιες αρχές ή αρχή προστασίας δεδομένων, εφόσον απαιτείται καλόπιστα με βάση την κείμενη εθνική ή κοινοτική νομοθεσία τόσο προς το σκοπό συμμόρφωσης προς νομική υποχρέωση όσο και για το σκοπό προάσπισης των νομίμων συμφερόντων της Εταιρείας.

 1. Για πόσο καιρό θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στοιχεία που συλλέγονται μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας: τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας και εφόσον δεν καταλήξουν σε συμβατική σχέση, διαγράφονται από την Εταιρεία μας μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την απάντηση στο ερώτημα/αίτημά σας.

Στοιχεία που συλλέγονται για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων: τα στοιχεία αυτά χορηγούνται με τη συναίνεση του χρήστη της ιστοσελίδας και επομένως η διατήρηση αυτών εκτείνεται έως το χρονικό σημείο ανάκλησης της συναίνεσης του χρήστη. Η ανάκληση της συναίνεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας έως εκείνο το χρονικό σημείο.

 1. Τι φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η Εταιρεία για λόγους ασφαλείας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε κρυπτογραφημένη βάση δεδομένων.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μάθετε αν τηρούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς, ποια είναι αυτά και να ζητήσετε αντίγραφο αυτών. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος υπόκειται σε ταυτοποίηση του αιτούντος και εκπληρώνεται υπό τον όρο ότι δεν θίγονται προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν είναι ανακριβή, ελλιπή ή δεν είναι επικαιροποιημένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς, με εξαίρεση όσα επιβάλλεται να διατηρήσουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία ή για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς (πχ. εφορία), που ορίζονται από τη νομοθεσία.
 • Δικαίωμα περιορισμού: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας όλων ή ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως πχ. όταν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε είναι ανακριβή.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που ανάγονται στην προσωπική σας κατάσταση ή για επεξεργασία που αφορά σε άμεσο μάρκετινγκ.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σας παραδώσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή/και να αποστείλουμε αυτό το αρχείο σε τρίτο πρόσωπο που θα μας υποδείξετε για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ιστοσελίδας ή με απευθείας αποστολή e-mail στο office@agiosefraim.com με θέμα «Άσκηση Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων» και θα προβούμε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ταχύτερη ανταπόκρισή μας, υπό τους όρους και εντός των χρονικών ορίων που ορίζει η νομοθεσία. Η άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται χωρίς χρέωση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου τα αιτήματα είναι επαναλαμβανόμενα κατά μη εύλογο τρόπο ή καταχρηστικά.
 1. Δυνατότητα υποβολής παραπόνων

Έχετε κατά νόμο τη δυνατότητα να υποβάλλεται παράπονο/καταγγελία στην αρχή προστασίας δεδομένων. Για την Ελλάδα, αρμόδια υπηρεσία είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Λ. Κηφισίας 1 – 3
11523 Αθήνα
Τηλ: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Website: www.dpa.gr

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων 

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16, να λαμβάνουν την άδεια των γονέων τους προτού υποβάλλουν προσωπικά στοιχεία τόσο στην δική μας όσο και σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου της Εταιρείας μας, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, λογοτύπων, κειμένου, γραφικών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών, και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΚοινΣεπ Κοινωνικής Φροντίδας ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Copyright. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά δια του νόμου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση, μετάφραση ή τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματική ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας μας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και αποθήκευση των φωτογραφιών της ιστοσελίδας μας σε απλό, προσωπικό υπολογιστή, για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει την παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πολιτική Cookies

Σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας.
Τα cookies είναι αρχεία που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας και χρησιμοποιούνται για τις βασικές λειτουργίες πλοήγησης αλλά και για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας. Εφόσον συνεχίσετε την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας, αποδέχεστε την χρήση cookies.

Τα cookies, δύναται να χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας, αλλά και από τρίτους (Google, Facebook κτλ), για την προώθηση προϊόντων που έχετε ήδη δει σε προηγούμενή σας επίσκεψη στον ιστότοπό μας (επαναληπτικό Marketing). Κάνοντας πλοήγηση στον ιστότοπό μας, δίνεται την συγκατάθεσή σας όσον αφορά στην χρήση των cookies και του επαναληπτικού Marketing.

Κατηγορίες των cookies

 1. Αναγκαία Cookies

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα απολύτως απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας αλλά υποβαθμίζεται και η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης μιας και βασικές λειτουργίες υπολειτουργούν.

 1. Cookies επιδόσεων

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να δούμε ποιες σελίδες επισκέπτεστε πιο συχνά ή μας δείχνουν εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που σας προσδιορίζουν. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και χρησιμοποιούνται μόνο για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.

 1. Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας. Με αυτά τα cookies απολαμβάνετε μια εξατομικευμένη εκδοχή της ιστοσελίδας μας με αποτέλεσμα να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

 1. Cookies διαφήμισης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφημίσεις πιο σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών με στόχο τον περιορισμό των μαζικών, ανεπιθύμητων και ανούσιων διαφημιστικών μηνυμάτων. Παράλληλα, μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών.

 1. Cookies Analytics

Είναι υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.aboutcookies.org.

IP ADDRESS

Η διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP καταχωρείται από την Εταιρεία μας για τεχνικούς λόγους, για θέματα ασφαλείας και για την συγκέντρωση

στατιστικών στοιχείων.

Σύνδεσμοι τρίτων

Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε άλλα sites. Αυτές οι ιστοσελίδες τρίτων έχουν χωριστές και ανεξάρτητες πολιτικές απορρήτου. Ως εκ τούτου, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για το περιεχόμενο και τις δραστηριότητες αυτών των ξένων ιστοσελίδων. Παρ’ όλα αυτά, πάντα επιδιώκουμε να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της ιστοσελίδας μας και καλωσορίζουμε οποιαδήποτε σχόλια γι αυτούς τους ιστότοπους.

Έχετε απορίες;

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να επιλέξουμε τις υπηρεσίες που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.

Η Εταιρεία Άγιος Εφραίμ συστάθηκε το 2017 με σκοπό την κατ’ οίκον φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας. Στόχος μας ήταν να εξασφαλίσουμε την αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων στην οικεία τους.

Επικοινωνία

211 118 0300

office@agiosefraim.com

Βασιλέως Παύλου 161, Σπάτα

Social Media