Τιμοκατάλογος υπηρεσιών

Νοσηλευτικές πράξεις

 • Αιμοληψία και μεταφορά δείγματος 10 €
 • Χορήγηση ενέσιμου φαρμάκου 7 €
 • Χορήγηση εισπνεόμενου φαρμάκου 20 €
 • Ενδοφλέβια χορήγηση ορού 15 €
 • Αλλαγή πάνας και τοπική καθαριότητα 10 €
 • Λουτρό καθαριότητας στο μπάνιο 20 €
 • Μπάνιο στο κρεβάτι 25 €
 • Φροντίδα στομίας 15 €
 • Περιποίηση τραύματος 15 €
 • Περιποίηση κατάκλισης 15 €
 • Χαμηλός υποκλισμός 15 €
 • Υψηλός υποκλισμός 20 €
 • Σωλήνας σίτισης (levin) 20 €
 • Τοποθέτηση ή αλλαγή φλεβοκαθετήρα 15 €
 • Τοποθέτηση ή αλλαγή ουροκαθετήρα 25 €
 • Πλύσεις ουροδόχου κύστης 15 €
 • Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης 25 €

Στις τιμές των νοσηλευτικών πράξεων περιλαμβάνεται το κόστος των απαιτούμενων αναλώσιμων υλικών.

Φροντίδα οικείας

 • Βασική καθαριότητα σπιτιού *
 • Πλύσιμο ρούχων και σιδέρωμα *
 • Μαγείρεμα και σίτηση/τάισμα *
 • Ψώνια για το σπίτι *
 • Φύλαξη ή συνοδεία ηλικιωμένου *

*Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται μόνο σε τακτική βάση, στα πλαίσια ενός εκ των μηνιαίων πακέτων που παρουσιάζονται πιο κάτω.

Υπηρεσίες για την άνοια

 • Νευροψυχολογική εξέταση 30 €
 • Νοητική ενδυνάμωση 30 €
 • Δημιουργική απασχόληση 30 €
 • Συμβουλευτική συγγενών/φροντιστών 30 €

Άλλες υπηρεσίες

 • Φυσικοθεραπεία 30 €
 • Κινησιοθεραπεία 30 €

Νοσηλευτικές πράξεις

 • Αιμοληψία και μεταφορά δείγματος 10 €
 • Χορήγηση ενέσιμου φαρμάκου 7 €
 • Χορήγηση εισπνεόμενου φαρμάκου 20 €
 • Ενδοφλέβια χορήγηση ορού 15 €
 • Αλλαγή πάνας και τοπική καθαριότητα 10 €
 • Λουτρό καθαριότητας στο μπάνιο 20 €
 • Μπάνιο στο κρεβάτι 25 €
 • Φροντίδα στομίας 15 €
 • Περιποίηση τραύματος 15 €
 • Περιποίηση κατάκλισης 15 €
 • Χαμηλός υποκλισμός 15 €
 • Υψηλός υποκλισμός 20 €
 • Σωλήνας σίτισης (levin) 20 €
 • Τοποθέτηση ή αλλαγή φλεβοκαθετήρα 15 €
 • Τοποθέτηση ή αλλαγή ουροκαθετήρα 25 €
 • Πλύσεις ουροδόχου κύστης 15 €
 • Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης 25 €

Στις τιμές των νοσηλευτικών πράξεων περιλαμβάνεται το κόστος των απαιτούμενων αναλώσιμων υλικών.

Φροντίδα οικείας

 • Βασική καθαριότητα σπιτιού *
 • Πλύσιμο ρούχων και σιδέρωμα *
 • Μαγείρεμα και σίτηση/τάισμα *
 • Ψώνια για το σπίτι *
 • Φύλαξη ή συνοδεία ηλικιωμένου *

*Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται μόνο σε τακτική βάση, στα πλαίσια ενός εκ των μηνιαίων πακέτων που παρουσιάζονται πιο κάτω.

Υπηρεσίες για την άνοια

 • Νευροψυχολογική εξέταση 30 €
 • Νοητική ενδυνάμωση 30 €
 • Δημιουργική απασχόληση 30 €
 • Συμβουλευτική συγγενών 30 €

Άλλες υπηρεσίες

 • Φυσικοθεραπεία 30 €
 • Κινησιοθεραπεία 30 €

Προγράμματα φροντίδας

Τι είναι;

Τα μηνιαία προγράμματα φροντίδας περιλαμβάνουν ένα αριθμό υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε τακτική βάση. Προσφέρουμε πέντε προγράμματα σχεδιασμένα να ικανοποιούν διαφορετικά επίπεδα αναγκών. Τα προγράμματα μπορούν να εξατομικευτούν σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού. 

Ένα πρόγραμμα φροντίδας είναι το ομορφότερο δώρο που μπορείτε να κάνετε σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.

*Η νοσηλευτική περιποίηση και φροντίδα ασθενή μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: τοπική καθαριότητα, περιποίηση τυχόν κατακλίσεων, αλλαγή κλινοσκεσπασμάτων και σίτηση. 

**Η τελική τιμή διαμορφώνεται με βάση τη γεωγραφική θέση του εκάστοτε περιστατικού. 

Τι είναι;

Τα μηνιαία προγράμματα φροντίδας περιλαμβάνουν ένα αριθμό υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε τακτική βάση. Προσφέρουμε πέντε προγράμματα σχεδιασμένα να ικανοποιούν διαφορετικά επίπεδα αναγκών. Τα προγράμματα μπορούν να εξατομικευτούν σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού. 

*Η νοσηλευτική περιποίηση και φροντίδα ασθενή μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: τοπική καθαριότητα, περιποίηση τυχόν κατακλίσεων, αλλαγή κλινοσκεσπασμάτων και σίτηση. 

**Η τελική τιμή διαμορφώνεται με βάση τη γεωγραφική θέση του εκάστοτε περιστατικού.