Τιμοκατάλογος υπηρεσιών

Στις τιμές των νοσηλευτικών πράξεων περιλαμβάνεται το κόστος των απαιτούμενων αναλώσιμων υλικών.

*Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται μόνο σε τακτική βάση, στα πλαίσια ενός εκ των μηνιαίων πακέτων που παρουσιάζονται πιο κάτω.

Νοσηλευτικές πράξεις

Στις τιμές των νοσηλευτικών πράξεων περιλαμβάνεται το κόστος των απαιτούμενων αναλώσιμων υλικών.

Φροντίδα οικείας

*Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται μόνο σε τακτική βάση, στα πλαίσια ενός εκ των μηνιαίων πακέτων που παρουσιάζονται πιο κάτω.

Υπηρεσίες για την άνοια

Άλλες υπηρεσίες

Προγράμματα φροντίδας

Τι είναι;

Τα μηνιαία προγράμματα φροντίδας περιλαμβάνουν ένα αριθμό υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε τακτική βάση. Προσφέρουμε πέντε προγράμματα σχεδιασμένα να ικανοποιούν διαφορετικά επίπεδα αναγκών. Τα προγράμματα μπορούν να εξατομικευτούν σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού. 

Ένα πρόγραμμα φροντίδας είναι το ομορφότερο δώρο που μπορείτε να κάνετε σε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο.

*Η νοσηλευτική περιποίηση και φροντίδα ασθενή μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: τοπική καθαριότητα, περιποίηση τυχόν κατακλίσεων, αλλαγή κλινοσκεσπασμάτων και σίτηση. 

**Η τελική τιμή διαμορφώνεται με βάση τη γεωγραφική θέση του εκάστοτε περιστατικού. 

Τι είναι;

Τα μηνιαία προγράμματα φροντίδας περιλαμβάνουν ένα αριθμό υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε τακτική βάση. Προσφέρουμε πέντε προγράμματα σχεδιασμένα να ικανοποιούν διαφορετικά επίπεδα αναγκών. Τα προγράμματα μπορούν να εξατομικευτούν σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε περιστατικού. 

*Η νοσηλευτική περιποίηση και φροντίδα ασθενή μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα: τοπική καθαριότητα, περιποίηση τυχόν κατακλίσεων, αλλαγή κλινοσκεσπασμάτων και σίτηση. 

**Η τελική τιμή διαμορφώνεται με βάση τη γεωγραφική θέση του εκάστοτε περιστατικού.